SPI 135

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 135 im. Marii Kownackiej

 
 

"Wasz uśmiech jest moim uśmiechem"

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
w latach 2017-2018

       WIZJA

      Szkoła tolerancji i akceptacji

  • twórcza, przyjazna, bezpieczna,  

  • kształtująca postawy kreatywne, ucząca aktywności  odpowiedzialności za własny rozwój


       MISJA SZKOŁY

Kształtowanie postaw otwartości na świat, uczenie  samodzielności myślenia i podejmowania decyzji, odpowiedzialności za własny rozwój, współdziałania w zespole, umiejętności zastosowania  wiedzy w praktyce, budzenie wrażliwości na sztukę.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego